event image event image

Edycja 2023

 1. Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w szkoleniach pracownikach w ENEA Operator
  Przemysław Starzyński, Artur Andrzejewski – ENEA Operator Sp. z o.o.
 2. Mechaniczne układanie kabli SN w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
  Andrzej Terpiłowski, Maciej Mikołajewicz – PGE Dystrybucja S.A.
  UWAGA - link do materiału wygasa 10.01.2024 r.
 3. Zmiany w normach dotyczących obuwia ochronnego EN ISO 20345 oraz 20347 wprowadzone w roku 2023
  Igor Płusa – Lemaitre Sécurité
 4. Projektowane zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 517/2014
  dr inż. Agnieszka Tomaszewska – Radca, Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Warstwy Ozonowej, Pełnomocnik ds. Zarządzania Środowiskowego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Departament Strategii i Analiz, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 5. Powoływanie Komisji kwalifikacyjnych do stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
  Janusz Durowicz – Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP
 6. Prezentacje firm komercyjnych
  sesja-6a-atg-intelligent-glove-solutions-.pdf
  sesja-6b-hubix-sp.-z-o.o..pdf
  sesja-6d-prosave.pl-sp.-z-o.o..pdf
  Sesja 6e) PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz Sp. z o.o..mp4
  UWAGA - link do materiału wygasa 10.01.2024 r.
 7. Praktyczne aspekty stosowania rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022r. poz. 1392) w obszarze eksploatacji urządzeń energetycznych - wnioski w po upływie roku od wejścia w życie ww. regulacji prawnej. Inicjatywa zmian w przepisach
  Jacek Czech
 8. ATPV i ELIM - narzędzia pomocne we właściwym dobrze ochrony pracownika branży energetycznej - DuPont™ Arc-Man®
  Tomasz Redzimski
 9. Postępowania sądowe przy śmiertelnych wypadkach w energetyce
  Mirosław Schwann – biegły sądowy, KENTIA Firma Konsultingowa
 10. ESG – nowe wyzwania prawne
  Mec. Klaudia Cholewa – Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k.
 11. Wymiana doświadczeń i omówienie bieżących problemów w zakresie BHP i ochrony środowiska w energetyce. Podsumowanie i zakończenie konferencji